SpóÅ

co każdy wspólnik powinien wiedzieÄ

Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej przez wierzyciela wspólnika

O ile, jak już wyżej była mowa, udział wspólnika spółki cywilnej nie może być wypowiedziany przez pozostałych wspólników, to uprawnienie to przysługuje jego osobistemu wierzycielowi. Uprawnienie wierzyciela wspólnika spółki cywilnej uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze wypowiedzenie udziału… Czytaj dalej →

Zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej

W niniejszym wpisie kontynuuję wątek wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej rozpoczęty w poprzednim wpisie. Sposób rozliczenia z występującym wspólnikiem spółki cywilnej następuje w sposób określony w umowie spółki lub uchwałą wspólników. Rozliczenie to ma charakter przede wszystkim finansowy, gdyż wraz… Czytaj dalej →

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej – informacje podstawowe

Jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Przy czym gdy zaistnieją ważne powody prawo wystąpienia ze spółki cywilnej poprzez wypowiedzenie udziału może… Czytaj dalej →

Termin podziału i wypłaty zysku w spółce cywilnej

Co do zasady prawo żądania podziału i wypłaty zysków spółki cywilnej aktualizuje się w momencie rozwiązania umowy spółki. Prawo to przysługuje każdemu ze wspólników spółki cywilnej z mocy samego prawa, i nie można go wyłączyć, ani umową ani uchwałą wspólników…. Czytaj dalej →

Wyłączenie wspólnika z udziału w stratach spółki cywilnej

W niniejszym wpisie kontynuuję wątek strat spółki cywilnej rozpoczęty w poprzednim wpisie. Udział wspólników w stratach jest związany z ryzykiem gospodarczym zawartej umowy spółki cywilnej, które ponoszą wspólnicy. Tym samym, w razie rozwiązania spółki zmniejszeniu ulegają ich wkłady wniesione do… Czytaj dalej →

Udział wspólnika w stratach spółki cywilnej

Spółka cywilna może przynosić zysk, ale może także przynosić straty. O zyskach spółki cywilnej traktował poprzedni wpis, dzisiaj chciałabym poruszyć problem strat spółki. Jeżeli przy dokonania wyżej wskazanego działania uzyskamy wartość ujemną, mamy do czynienia ze stratą spółki. Z kolei… Czytaj dalej →

« Starsze wpisy